DE MICA EN MICA S'OMPLE LA PICA

 • 1998
 • Ensorrar, netejar i treure runes de la planta baixa (6 camions)

 • 1999
 • Picar totes les obertures i retirar l'enllosat original per reforçar totes les voltes.
 • Fer paret de càrrega al soterrani i el paviment nou de formigó a la planta baixa

 • 2000
 • Picar, rejuntar i raspallar tota la pedra de la planta baixa
 • Col·locar els bastiments, portes i finestres a totes les 14 obertures de la planta baixa.

 • 2001
 • Sanejar, anivellar i pavimentar el soterrani, les tines i l'accés.
 • Polir, sanejar i pintar les bigues i cavalls de fusta.
 • Enguixar entre bigues, l'entrada i parets de la caixa d'escala

 • 2002
 • Ampliació terrassa posterior , pavimentar i col·locar baranes.
 • Picar, rejuntar i raspallar cobert, paret nova i ampliar llenyer.
 • Enguixar escala darrera, sostre lloses i paret del soterrani.

 • 2003
 • Col·locació de vidres i paviment nou al antic cobert.
 • Picat, rejuntat i raspallat del soterrani i racons que quedaven.
 • Col·locació de Gres Porcel·lànic a les dues plantes, escales noves i annexos (300mt2)

La Casa Vella | On es? | Que hi farem? | La Historia | Les Exposicions | Les Obres | Dolors i Mingu

Contactes

Teléfono: +34938270126

Correo: correu@lacasavella.com